Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, site-ul Crestestandardele.ro este un operator de date.

Toate operațiunile asupra datelor sunt legale, având la bază cel puțin unul dintre temeiurile de mai jos:

 1. Consimțământul – persoana și-a dat în mod valabil consimțământul;
 2. Contractul – există un contract sau urmează să se încheie un contract;
 3. Obligația legală – există o obligație legală;
 4. Interesul vital – protejezi viața sau sănătatea persoanei;
 5. Interesul public;
 6. Interesul tău legitim – atâta timp cât nu intră în conflict cu interesul persoanei fizice;

 

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 1. Identificare (nume și prenume, CNP, serie si număr carte de identitate/pașaport, număr
 2. Contact (adresă, telefon șamd);
 3. Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara șamd);
 4. Informații personale (stare civilă, nume și prenume soţ/soţie șamd);
 5. Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări șamd);

 

ÎN CE SCOPURI UTILIZĂM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 • Crearea unei baze date în vederea oferirii de informații despre evenimentele viitoare, campanii, promoții.

 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces permis doar personalului autorizat. În cazul în care folosim persoane împuternicite iar datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm contractual sau prin acorduri că acestea implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de retragere a consimţământului, în cazul in care prelucrarea se bazează pe articolul 6(1)a sau pe articolul 9(2)a;
 • dreptul de a obţine din partea Universitaţii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;
 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6(1)a sau pe articolului 9(2)a sau pe un contract în temeiul articolului 6(1)b;
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții. 6 Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro .

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.